WEDNESDAY 9-27-17

HAPPY BIRTHDAY ROBINβ€οΈπŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰ wishing you a FABULOUS DAY πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰

8Am wouldn’t be the same without you Β β™₯️❀️

 

IMG_1727

 

 

WARM UP 10 MIN
Row 10/15 Cal
Leg swings
ALT LEG V UP
BANDED SQUAT
25 M BANDED Lateral Side step
20/30 sec each leg Banded squats

 

 

STRENGTH
Back Squats
8 x 4 Reps
@80% + (5-10# from last time)

 

WOD
A)
6 Min AMRAP
50 Cal ROW
MAX BURPEES to a 6 inch target In The remaining TIME

3 min Rest

B)
6 Min AMRAP
800 m Run
MAX KBS In the remaining time 53/35 #

SCORE:
A) max BURPEE
B) max KBS

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.